Tekenwedstrijd "Teken een klimaatheld"

1.       Wie kan deelnemen? 

Iedereen van alle leeftijden die BELEXPO heeft bezocht, maar ook iedereen die erover gehoord heeft. Minderjarige deelnemers hebben de toestemming van zijn/haar ouders of voogd nodig. De deelnemers zullen worden beoordeeld in 4 categorieën volgens hun leeftijd:

Categorie 1: 6-12 jaar

Categorie 2: 12-18 jaar

Categorie 3: 18-35 jaar

Categorie 4: 35+ jaar

2.       Wanneer vindt de wedstrijd plaats?

De wedstrijd loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022. Alle inzendingen moeten vóór 1 september 2022 zijn ingediend. De winnaars worden op 7 september 2022 bekendgemaakt. De namen van de winnaars worden gepubliceerd op onze website (www.belexpo.brussels) en op onze sociale media.

3.       Wat wordt er van je tekening verwacht?

Om deel te nemen teken je voor ons een "klimaatheld". Hoe ziet een klimaatheld eruit en wat maakt deze persoon tot een klimaatheld? Je bent vrij om je voor te stellen hoe zo’n held/heldin eruitziet. Elke deelnemer kan maximaal 1 tekening inzenden.

Alle stijlen en formaten worden geaccepteerd. Laat je fantasie de vrije loop. Het kan in de vorm van een manga zijn, een stripboek, schilderij, digitaal op een tablet... De tekening moet een originele creatie van de deelnemer zijn. Schrijf de volledige naam, het telefoonnummer, emailadres en het adres van de deelnemer in hoofdletters op de achterkant van de tekening.

4.       Hoe kan je deelnemen?

Je kan je tekening sturen naar BELEXPO Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel. Of achterlaten in de brievenbus op hetzelfde adres. Digitale of gescande tekeningen kunnen worden gestuurd naar info@belexpo.brussels. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. De verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer. De ingediende tekening blijft eigendom van BELEXPO en Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel en BELEXPO zullen geen inzendingen terugsturen naar de deelnemers. De jury is samengesteld uit leden van BELEXPO en Leefmilieu Brussel. De jury zal een selectie maken uit de ontvangen inzendingen en de winnaars kiezen. Bij de beoordeling zijn kwaliteit, originaliteit, invalshoek en respect voor het thema van belang. De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk.

5.       Te winnen prijzen

De jury kent per leeftijdscategorie één prijs toe. Deze prijs is een wandeling door het Zoniënwoud, samen met een boswachter van Leefmilieu Brussel die uitleg geeft over de flora, fauna, en de taken van een boswachter.

Alle deelnemers krijgen een bezoek aan Belexpo, geldig voor 5 personen, begeleid door een van onze klimaatcoaches.

De winnaars worden per e-mail of telefonisch gecontacteerd.

6.       Wat doen we met je tekening?

We hangen zoveel mogelijk tekeningen op in BELEXPO. Zo kunnen al onze bezoekers ze bewonderen. Als je ze per email verstuurt, drukken wij ze af. We zullen ze ook op onze sociale media plaatsen. Leefmilieu Brussel en BELEXPO mogen de tekeningen gebruiken, ze op hun websites plaatsen, op Facebook, Instagram, enz., ze in publicaties verwerken, ...) maar ze niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 

BELEXPO en Leefmilieu Brussel vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de GDPR. Persoonlijke informatie zal niet worden gecodeerd of gebruikt voor enig ander doel buiten deze wedstrijd.

Het reglement van de wedstrijd zal worden gepubliceerd op de website van BELEXPO: www.belexpo.brussels

Door het inzenden van een tekening aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden van het bovenstaande reglement. 

Voor alle bijkomende informatie: info@belexpo.brussels.