Bezoek van de tentoonstelling

WORDEN DEZE BEZOEKEN GELEID/BEGELEID DOOR PERSONEN VAN BELEXPO?

 Ja, de animatoren van BELEXPO begeleiden u en leggen de opdrachten en de werking van de armband uit.  Tijdens de tentoonstelling begeleiden ze u en kunnen u voorstellen kennis te maken met bepaalde inhoud of een debat leiden.   

WAT GAAN DE KINDEREN ER LEREN?

In deze tentoonstelling ontdekken de kinderen dat we heel veel kunnen doen om het leven in de stad aangenamer te maken  en de kwaliteit van het leefmilieu te beschermen.  Voeding, mobiliteit, consumptie, beheer van afvalstoffen, hulpbronnen en energie, de beroepen van de toekomst... Allemaal thema's die dankzij BELEXPO op een ludieke, positieve en aantrekkelijke manier kunnen worden aangekaart. En Belexpo is meer dan een bezoek! Het is immers een springplank om te werken aan een geslaagde transitie naar morgen, met de hulpen van alle burgers. Na het bezoek zult u ook een e-mail ontvangen die u toegang zal geven tot de resultaten van uw groep, de inhoud van de tentoonstelling, pedagogische fiches en hulpmiddelen om actie te ondernemen als burger. U en uw kinderen zullen zelfs na het bezoek nog bijleren!

ONZE SCHOOL BEVINDT ZICH OP HET PLATTELAND. IS DE TENTOONSTELLING RELEVANT VOOR ONS OF IS ZE ENKEL GERICHT OP KINDEREN DIE IN DE STAD LEVEN?

Iedereen is betrokken bij de stad en het onderwerp staat trouwens op het schoolprogramma.  Bovendien krijgen kinderen van het platteland de kans om kennis te maken met de stad en de stad en het platteland te vergelijken.  Een mooi project dus!
De tentoonstelling behandelt vele onderwerpen (voeding, woning, beroepen, samenwerking, consumptie,...) die iedereen aangaan. 

KAN DIT BEZOEK AL VOORBEREID WORDEN?

Dat is een zeer goed idee: voorbereiding in de klas maakt het bezoek efficiënter! Raadpleeg de pagina " U gaat BELEXPO bezoeken "

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE RESULTATEN VAN MIJN BEZOEK?

Na uw bezoek zult u een mail ontvangen per groep van 'bezoekers'. Deze zal u toegang geven tot :

  • uw bezoekrapport met alle resultaten van uw groep bij de verschillende uitdagingen;
  • alle inhoud van de teenstoonstelling (enkel in het NL en FR);
  • uw souvenirfoto;
  • en vooral ideeën voor activiteiten om uw bezoek op verchillende manieren te verlengen, als burger of als leerkracht, via talrijke fiches met pedagogische activiteiten voor 10 tot 16-jaringen (enkel in het NL en FR).

Hou uw e-mail (ook de spam ...) in de gaten vanaf de dag na uw bezoek !

IS HET MOGELIJK HET BEZOEK AAN OUDERE JONGEREN / LEERLINGEN AAN TE (17-18 JAAR) ? ZO JA, OP WELKE MANIER?

De tentoonstelling is oorspronkelijk bedoeld voor jongeren van 10 tot 16 jaar, maar oudere jongeren (en zelfs volwassenen) kunnen er zich ook amuseren en bijleren.  Fietsen naar de stad van de toekomst, kennismaken met nieuwe beroepen, zich vragen stellen over zijn verbruik, geen gebrek aan onderwerpen. 
Samen met de opdrachten met de digitale armband stellen meerdere verklarende panelen de uitdagingen van het leefmilieu voor.  “Vensters op de wereld” stellen enkele innovatieve projecten elders in de wereld voor.  Deze panelen bevatten informatie die meer aangepast is aan jongeren.
De animatoren kunnen ook enkele aanvullende activiteiten voorstellen tijdens het parcours of zelfs een debat leiden.  Aarzel niet om contact op te nemen met het BELEXPO-team om het bezoek voor te bereiden. 

Mijn leerlingen zijn 10 jaar oud maar hebben nog wat problemen met lezen. iS DE TENTOONSTELLING DAN TOCH TOEGANKELIJK?

Indien uw leerlingen problemen hebben met lezen kan u contact opnemen met de animatoren  . Met uw hulp zullen ze het bezoek aanpassen: de samenwerking in uw groep versterken, opdrachten voorstellen waarbij minder moet worden gelezen, specifieke begeleiding tijdens een spel of tijdens het lezen is onontbeerlijk.  U kan uw bezoek komen voorbereiden om te zien of de tentoonstelling geschikt is:  BELEXPO is altijd gratis voor de leerkrachten.  U kan ook enkele ouders voorstellen om u te begeleiden.

MIJN JONGSTE DOCHTER ZIT NOG MAAR IN HET 3DE LEERJAAR, DUS NIET DE DOELGROEP ZEKER?

In het 3de leerjaar zijn ze nog iets te jong. Maar u kan wel met uw gezin komen en uw jongste dochter helpen om een succes te maken van haar missies!

WAT STELT U VOOR ALS RONDLEIDING AANGEPAST AAN EEN GROEP VAN VOLWASSENEN?

De tentoonstelling werd voornamelijk ontworpen voor kinderen van 10 tot 16 jaar, maar de volwassenen vinden het ook leuk. Fietsen, groenten kweken, een woning verbeteren, discussiëren om het leven in een wijk te verbeteren, kennismaken met nieuwe beroepen,... er is heel wat te doen!
Tegelijk met het parcours dat is verbonden met de digitale armband kan u kennismaken met de uitleg over de uitdagingen voor het leefmilieu in de stad, waaronder de klimaatverandering, en “vensters op de wereld” die oplossingen in innovatieve steden voorstellen.  Aarzel niet om contact op te nemen met het BELEXPO-team om het bezoek voor te bereiden. 

IK ZOU WILLEN WETEN OF HET MOGELIJK IS EEN BEZOEK TE BRENGEN MET VOLWASSENEN DIE FRANS LEREN?

Ja, BELEXPO heeft reeds dergelijke groepen ontvangen en dat was zeer leerrijk! We raden u aan te reserveren tijdens een rustigere periode, bijvoorbeeld in de namiddag of in het weekend.  Aarzel niet om contact op te nemen met de animatoren om het bezoek beter voor te bereiden:

HOEVEEL BEGELEIDERS BEVEELT U AAN VOOR HET BEZOEK?  VOLSTAAT EEN LEERKRACHT EN EEN OUDER VOOR EEN GROEP VAN 30 LEERLINGEN? 

Er zijn minstens drie BELEXPO-animatoren om schoolgroepen te begeleiden.  Dus 2 begeleiders volstaan per groep van 30 leerlingen van 10 tot 16 jaar oud.

WAAR VINDEN WE EEN RUIMTE OM TE PICKNICKEN?

Tijdens de weekdagen kan u voor uw picknick terecht in de nabijgeleven Gare Maritime, een voormalig goederenstation, volledig overdekt en pas vernieuwd, waar er een aantal stoelen en banken zijn die door iedereen gebruikt kunnen worden. Hiervoor kan er niet gereserveerd worden. Raadpleeg de website "extensa" en de website "tour & taxis".

HEBBEN JULLIE TIPS VOOR ANDERE UITSTAPJES IN DE BUURT VAN TOUR&TAXIS MET DE KINDEREN?  

Achter Tour &Taxis is er een park waar de kinderen kunnen gaan spelen, maar ook de natuur ontdekken. Hier vindt u een plan en enkele activiteiten.
In november 2018 werd een obelisk voor de Rechten van de Mens opgericht in dit park.  Bezoek de obelisk en sensibiliseer uw leerlingen. 
Op verzoek kunnen we u ook een kennismaking met de bodemberoepen voorstellen: u kan de bodeminspecteurs van het Brussels Gewest ontmoeten die u hun beroep op het terrein voorstellen. Uw leerlingen kunnen een monsterneming uitvoeren met een gutsboor.