Bezoek van de tentoonstelling

WORDEN BEZOEKERS BEGELEID DOOR PERSONEN VAN BELEXPO?

Ja, de animatoren begeleiden je doorheen het parcours en leggen de opdrachten en de werking van de armband uit. Ze brengen ze je in contact met de onderwerpen van BELEXPO, en gaan een debat met jou aan. 

WAT GAAN DE KINDEREN ER LEREN?

Doorheen het parcours ontdekken de bezoekers dat we veel kunnen doen om het leven in de stad aangenamer te maken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.  Voeding, mobiliteit, consumptie, beheer van afvalstoffen, hulpbronnen en energie, de beroepen van de toekomst... Allemaal thema's die bij BELEXPO op een ludieke, positieve en aantrekkelijke manier worden aangekaart. 

BELEXPO is meer dan een bezoek: het is een springplank om te werken aan een geslaagde transitie naar morgen, met de hulp van alle burgers. Na je bezoek ontvang je een e-mail die je toegang geeft tot de resultaten die jouw groep behaalde in de expo, de inhoud van de expo, pedagogische fiches en hulpmiddelen om actie te ondernemen als leerling, als school en als burger. Bijleren stopt niet na je bezoek!
 

ONZE SCHOOL BEVINDT ZICH OP HET PLATTELAND. IS DE TENTOONSTELLING RELEVANT VOOR ONS?

Iedereen leeft wel vlakbij een of andere stad. Het thema “de stad” maakt deel uit van de leerplannen. De kinderen uit een meer landelijke omgeving krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven in de stad en kunnen beide gebieden met elkaar vergelijken. Een interessante opdracht! Het parcours behandelt bovendien diverse onderwerpen (voeding, woning, beroepen van de toekomst, samenwerking, consumptie…) die iedereen aangaan.

KAN DIT BEZOEK AL VOORBEREID WORDEN in de klas of thuis?

Dat is een zeer goed idee: voorbereiding in de klas maakt het bezoek efficiënter! Raadpleeg de pagina " Je gaat BELEXPO bezoeken "

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE RESULTATEN VAN MIJN BEZOEK?

Na jouw bezoek zal je een mail ontvangen per groep van 'bezoekers'. Deze zal je toegang geven tot :

  • jouw bezoekrapport met alle resultaten van jouw groep bij de verschillende uitdagingen;
  • alle inhoud van de tentoonstelling (enkel in het NL en FR);
  • de souvenirfoto van je groep;
  • en vooral ideeën voor activiteiten om jouw bezoek op verschillende manieren te verlengen, als burger of als leerkracht, via talrijke fiches met pedagogische activiteiten voor 10 tot 16-jaringen (enkel in het NL en FR).

Hou je e-mail (ook de spamfolder) in de gaten vanaf de dag volgend op je bezoek. 

IS de expo ook geschikt voor oudere jongeren (17 - 18 JAAR)?

De tentoonstelling is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar, maar oudere jongeren (en zelfs volwassenen) kunnen er zich ook amuseren en bijleren.  Fietsen naar de stad van de toekomst, kennismaken met nieuwe beroepen, zich vragen stellen over het energieverbruik in huis, … Er is geen gebrek aan interessante thema’s. 
Naast de opdrachten met de digitale armband worden er op meerdere panelen extra uitleg gegeven. De infopanelen “Vensters op de wereld” stellen enkele innovatieve projecten elders in de wereld voor.  Deze panelen bevatten informatie die meer aangepast is aan oudere bezoekers. 
De animatoren kunnen ook enkele aanvullende activiteiten voorstellen tijdens het parcours of een debat leiden.  
 Aarzel niet om contact op te nemen met het BELEXPO-team om het bezoek voor te bereiden. 

Mijn leerlingen zijn 10 jaar oud maar hebben nog wat problemen met lezen. iS DE TENTOONSTELLING DAN TOCH TOEGANKELIJK?

Indien uw leerlingen problemen hebben met lezen kan u contact opnemen met de animatoren  . Met jouw hulp zullen ze het bezoek aanpassen: bijvoorbeeld de begeleiding van jouw groep versterken en opdrachten voorstellen waarbij minder moet worden gelezen. Je kan je bezoek komen voorbereiden om te zien of de tentoonstelling geschikt is. Je kan ook aan enkele ouders voorstellen om je groep mee te begeleiden.

MIJN JONGSTE DOCHTER ZIT NOG MAAR IN HET 3DE LEERJAAR. kAN ZIJ BELEXPO BEZOEKEN?

Kinderen van het 3de leerjaar zijn nog iets te jong om de uitdagingen te begrijpen. Maar je kan wel met jouw gezin komen en jouw jongste dochter helpen om een succes te maken van haar missies!

WAT STELT JE VOOR ALS RONDLEIDING AANGEPAST AAN EEN GROEP  VOLWASSENEN?

De tentoonstelling werd voornamelijk ontworpen voor kinderen van 10 tot 16 jaar, maar de volwassenen vinden het ook interessant. Fietsen, groenten kweken, een woning verbeteren, discussiëren om het leven in een wijk te verbeteren, kennismaken met nieuwe beroepen,... er is heel wat te doen!
Tegelijk met het parcours dat is verbonden met de digitale armband kan je kennismaken met de uitleg over de uitdagingen voor het leefmilieu in de stad, waaronder de klimaatverandering, en “vensters op de wereld” die oplossingen in innovatieve steden voorstellen. Aarzel niet om contact op te nemen met het BELEXPO-team om het bezoek voor te bereiden. 

IK ZOU WILLEN WETEN OF HET MOGELIJK IS EEN BEZOEK TE BRENGEN MET VOLWASSENEN DIE FRANS LEREN?

Ja, BELEXPO heeft reeds dergelijke groepen ontvangen en dat was zeer leerrijk! We raden je aan te reserveren tijdens een rustigere periode, bijvoorbeeld in de namiddag of in het weekend.  Aarzel niet om contact op te nemen met de animatoren om het bezoek beter voor te bereiden.

HOEVEEL BEGELEIDERS BEVEEL je AAN VOOR HET BEZOEK?  VOLSTAAT EEN LEERKRACHT EN EEN OUDER VOOR EEN GROEP VAN 30 LEERLINGEN? 

Er zijn minstens drie BELEXPO-animatoren om schoolgroepen te begeleiden.  Dus 2 begeleiders volstaan per groep van 30 leerlingen van 10 tot 16 jaar oud.

WAAR VINDEN WE EEN RUIMTE OM TE PICKNICKEN?

Tijdens de weekdagen kan je tafels reserveren in het Restobel. Daarnaast kan je terecht in de nabijgelegen ‘Gare Maritime’, een voormalig goederenstation, volledig overdekt en pas vernieuwd, waar er een aantal stoelen en banken zijn die door iedereen gebruikt kunnen worden. Hiervoor kan er niet gereserveerd worden.  Raadpleeg de website "tour & taxis".

HEBBEN JULLIE TIPS VOOR ANDERE UITSTAPJES IN DE BUURT VAN ThURn & TAXIS MET DE KINDEREN?  

Achter Tour &Taxis is er een park waar de kinderen kunnen spelen en de natuur ontdekken. Hier vind je een plan en enkele activiteiten.
In november 2018 werd een obelisk voor de Rechten van de Mens opgericht in dit park.  Bezoek de obelisk en sensibiliseer jouw leerlingen. 
Op verzoek kunnen we je ook een kennismaking met de bodemberoepen voorstellen: je kan de bodeminspecteurs van het Brussels Gewest ontmoeten die je hun beroep op het terrein voorstellen. Jouw leerlingen kunnen een monsterneming uitvoeren met een gutsboor. 

Andere activiteiten vind je op de website van "tour taxis".