Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten . 

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft www.belexpo.brussels.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel voor de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: Leefmilieu Brussel verrichte een zelfevaluatie, ook de technische dienstverlener die instaat voor de ontwikkeling van de website deed een evaluatie.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Toegankelijkheid van de administratieve documenten (Word, Excel, PDF): bepaalde downloadbare documenten zijn niet toegankelijk omdat ze niet zijn opgesteld vanuit een streven naar toegankelijkheid. De nieuwe documenten zullen toegankelijk worden gemaakt.
  • Toegankelijkheid van de filmpjes (ondertitels, retranscriptie): de filmpjes gepubliceerd voor 18 september 2020 zijn niet toegankelijk en bevatten geen tekstretranscriptie. De filmpjes gepubliceerd na die datum zullen toegankelijk worden gemaakt.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

18/09/2020

Feedback en contactgegevens

info@belexpo.brussels

De dienst Info-Leefmilieu
De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.