Overslaan en naar de inhoud gaan

Leren met de tentoonstelling

Wiskunde - Nederlands - Wereldoriëntatie/aardrijkskunde - Wereldoriëntatie/wetenschappen - Kennismaken met kunst - Burgerschapsvorming

BELEXPO geeft je de kans om het leerplezier te versterken!

Kies per schoolvak en vaardigheden activiteiten waarin de resultaten van je leerlingen worden gebruikt, maar ook de pedagogische fiches over de thema's van BELEXPO.

Bepaalde pedagogische fiches beslaan meerdere domeinen. Dankzij de opdeling ervan kun je interdisciplinair werken. Maak je keuze op basis van je doelstellingen, je programma en de noden van je leerlingen. Alle fiches zijn moduleerbaar.

Wiskunde

Verwerken van gegevens

Beoogde competentie: interpreteren van grafieken

Dit zijn twee grafieken met de resultaten van je leerlingen.
Hun oplossingen voor de hinder in de stad

De juiste reflex gekozen Niet de beste reflex gekozen

Hier zijn hun gekozen beroepen

De fiche biedt je een alternatieve manier aan om bepaalde gegevens op te vragen.

STRATEGIEËN EN PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN

 1. Laat je leerlingen berekenen hoeveel CO2 je bespaart door de fietsen van BELEXPO te gebruiken.
  Dit zijn de gegevens van je vraagstuk:
  - Totale duur op de fietsen: 0 minuten
  - Snelheid: gemiddelde in de stad: 10km/u
  - Gemiddelde CO2-besparing met de fiets versus de auto: 160g CO2 per km
 2. De GOOD FOOD-recepten van BELEXPO : een andere mogelijkheid om rond evenredigheid te werken.
  De gerechten die je in BELEXPO zag, zijn recepten afkomstig van de website www.recepten4seizoenen.be.
  Bereken op basis van een recept voor 4 personen de hoeveelheden die je nodig hebt voor de hele klas. Bepaal de verhoudingen in de vorm van breuken. Bereken de totale prijs van de ingrediënten en vervolgens de kostprijs per persoon. Verdeel de taken en probeer een heerlijke maaltijd te bereiden! Recepten, lijsten met producenten en handelszaken opr www.goodfood.brussels.

Nederlands

LEZEN

Beoogde competentie:

 • de algemene betekenis bevatten
 • expliciete informatie distilleren

Speel een associatiespel: lees een definitie en koppel er een symbool of label aan. Stel na het spel voor een bezoekje te brengen aan een winkel waar leerlingen vaak komen en ga er op zoek naar de betekenis van de symbolen, labels en logo's die je op de verpakkingen ziet.

Download hier het bord van het labelspel.

SCHRIJVEN

Beoogde competentie: inhoud uitwerken - ideeën en woorden zoeken en uitvinden.

Geef je leerlingen een creativiteitsoefening:

 1. Verzin een denkbeeldig beroep door woorden uit twee lijsten te combineren: een beroep en een milieuonderwerp.
 2. Omschrijf het in enkele zinnen of een tekening.
 3. Voorbeeld: een “verspilgenezer” leert gezinnen niets meer te verspillen. Dankzij hem/haar hebben we geen vuilnisbakken meer nodig.
 4. Deel je creaties. Stuur ze naar email of post ze op de Facebookpagina van BELEXPO.
  Download hier de lijst met woorden voor de oefening.

Wereldoriëntatie / Ruimte

Beoogde competentie: gebruikmaken van referentiepunten en voorstellingen van de ruimte.

Organiseer een enquête over de manieren waarop de leerlingen naar school komen en zet ze uit op een kaart, net als in BELEXPO. Trek er met uw klas conclusies uit, stip actiemogelijkheden aan en stippel de alternative reiswegen uit.

 • Een voorbeeld van een tabel om de gegevens te verzamelen. (-- binnenkort --)
 • Een kaartvoorbeeld om de informatie te verwerken. 
 • De kaarten van BruGIS. Deze website met kaarten beslaat het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Pedagogische fiches

Wereldoriëntatie/ Natuur / Milieu

Beoogde competentie: informatie verzamelen via experimenteel onderzoek en observatie

Je kreeg een zakje met zaadjes ... Nu kun je écht aan de slag in de moestuin!

 1. Geef elk groep leerlingen een paar zaadjes en stel ze voor om de teeltomstandigheden te variëren, namelijk het soort aarde, de vochtigheid en het licht.
 2. Vraag om een plant logboek bij te houden (geschreven, getekend, met foto's ...), met daarin hun hypothesen.
 3. Welke groep zal de mooiste oogst hebben?

Kennismaken met kunst

In de wijk 'Zich ontspannen' ontdekten je leerlingen kunstwerken gemaakt door jongeren. Waarom zouden ze het zelf niet eens proberen?

Maak in kleine groepjes kunstwerken geïnspireerd op het milieu en de groene ruimten, zoals een observatieboekje, een schilderij, afdrukken van bladeren, een videoclip, een beeldhouwwerk of een fotoreportage. Laat je artistiek inspireren door de natuur! Neem contact op met BELEXPO en laat je groep begeleiden door professionele kunstenaars om de werken in BELEXPO te helpen vervangen.

Pedagogische fiches

 •   ( -- binnenkort -- )

Burgerschapsvorming

Hou een onderzoek over alternatieve consumptiewijzen.

Beoogde competenties:

 • zich openstellen voor de pluraliteit van culturen en overtuigingen
 • door discussie van standpunt veranderen

 

Zet het spel van het eiland "Samenwerken" verder met een klas-en/of schoolproject

Beoogde competenties:

 • een gedeelde visie uitwerken
 • standpunten uitwisselen et het eigen standpunt laten evolueren
 • samen beslissingen nemen
 • verantwoordelijkheid opnemen en leiderschap ontwikkelen